Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis standardu stavby a technologie

 

1. Princip ( popis ) standardu super hrubé stavby  plus:
 • Exteriér domu: Vrchní stavba domu je z venkovní strany kompletně dokončen dle vizualizace, včetně dřevěných obkladů, podbití střechy, omítek, barevného nátěru, hromosvodu, žlábů a svodů. Plochá střecha krytá svařovanou folii Dekplan 77 v systémové skladbě Dektrade.
 • Interiér domu: dům je uvnitř dokončen v developerském standardu . Součásti dodávky jsou všechny stěny ukončené SDK deskami bez tmelení spár, podlahy bez finálních nášlapných vrstev. Dodávka obsahuje rozvody vody, kanalizace a elektro, bez zařízovacích předmětů, vypínačů, zásuvek a světel. Rozsah instalací je uveden níže. Součásti dodávky nejsou obklady, dlažby, zařizovací předměty, nášlapné vrstvy podlah a vnitřní dveře.
 • Vytápění domu pomocí podlahového topného rozvodu. Rozvody podlahového topení jsou součásti dodávky standardu. Dodávka topného zdroje tepelným čerpadlem nebo jiným zdrojem tepla a dodávka ohřívače TUV je v rámci nadstandardu dodávky.

   

2. Popis dodávky konstrukce domu ve standardu  plus:
 
     2.1. Skladba obvodové stěny v systému , finální venkovní vrstva omítka:
 • Venkovní tenkovstvý omítkový systém, frakce zrna 1-2 mm, venkovní nátěrk
 • Fasádní pěnový polystyrén tl 4 cm
 • Dřevěná aglomerovaná stabilizovaná deska OSB P+D tl 1,5 cm
 • Dřevěný nosný sloupek 16/10 cm,
 • Mezi nosnými sloupky minerální vlna Knauf Insulation, U = 0,039 W/m2K
 • Nosná konstrukční lať tl 4 cm
 • Dřevěná aglomerovaná stabilizovaná deska OSB tl 1,5 cm, slouží i jako párobrzda
 • SDK bez sádrování spojů ,broušení nebo bez tenkovrsvé omítky
      2.2.Skladba obvodové stěny v systému , finální venkovní dřevěný obklad:
 • Dřevěný obklad smrkový rombický profil 106/ 19 mm připevněnýviditelnými  nerez.vruty. Povrchová úprava transparentním nátěrem, nebo tenkovrsrtvým lazurovacím lakem.
 • Svislá lať impregnovaná černým penetračním nátěrem tl 22 mm
 • Větrová folie černá
 • Dřevěná aglomerovaná stabilizovaná deska OSB P+D tl 1,5 cm
 • Dřevěný nosný sloupek 16/10 cm,
 • Mezi nosnými sloupky minerální vlna Knauf insulation, U = 0,039 W/m2K
 • Nosná konstrukční lať tl 4 cm
 • Dřevěná aglomerovaná stabilizovaná deska OSB tl 1,5 cm, slouží i jako párobrzda
 • SDK bez sádrování spojů ,broušení nebo bez tenkovrsvé omítky
      2.3. Skladba střešní konstrukce nad přízemím:
 • Střešní krytina – folie Dekplan 76 s PES tl.1,5 na separační folii Filtek 300 g. Ukotvení folie systémovými vruty s podložkami Dektrade .
 • OSB P+D tl 22 mm.
 • Dřevěná konstrukce krovu na větším traktu z pultových vazníků , nad středním traktem sponkové vazníky výšky 30 cm.
 • Tepelná izolace minerální vlna Knauf insulation, U = 0,039 W/m2K, tl 30 cm
 • Dřevěná aglomerovaná stabilizovaná deska OSB P+D tl 1,5 cm
 • Párotěsná zábrana PE membrána přichycená k OSB desce
 • Zavěšený sádrokartonový podhled na kovovém roštu bez broušení a tmelení
      2.4. Skladba podlahy přízemí s rozvodem podlahového vytápění :
 • Anhydritový potěr tl 4,5 cm, s zalitým rozvodem podlahového vytápění
 • Rozvod  podlahového vytápění na foliia pěnovém polystyrénu 2 cm , systém PEX PENTA
 • Pěnový polystyrén tl.12 cm, celková tloušťka izolace PP činí 14 cm
      2.4. Skladba podlahy v patře bez rozvodu podlahového vytápění :
 • Betonový potěr tl 6 cm, spřažený s dřevěným stropem systém Rotho fixing
 • Dřevěný záklop tl 2,2 cm , systém Rotho fixing
 • Stropní trám s akustickou izolací
 • Podbití z desky OSB 12
 • Zavěšený SDK podhled na kovovém roštu bez broušení a tmelení
 
3. Popis dodávky řemesel domu ve standardu
 
     3.1. Výplně otvorů- okna, vchodové dveře :
 • Okna, balkónové dveře- plastový systém, 5-ti komorový profil Veka DPP -70, profil třídy „A“. Barva oken bílá uvnitř, venkovní odstín např.tmavě šedý antracit. Zasklení oken izolačním trojsklem 4/12/4/12/4 s argonem mezi skly, Uskla=0,6 W/m2 K. Okna jsou s kovánín Activ Pilot Concept, kliky a krytky závěsů barvy bílé. Tvary a způsobotevírání oken je totožný s cenovou nabídkou výrobce f.Dako.( www.dako.eu)
 • Vstupní dveře – dtto okna, kování bezpečnostní., klika ITB 1350/W
 • Venkovní parapety ocelové s bílým povlakem.
 • Vnitřní parapety dřevotřískové s nosem, postformingové Egger v barvě bílé.
 • Montáž oken pomocí kovových kotev a PU pěny. Spojovací spáry utěsněny z venkovní i vnitřní strany těsnící kenní folii Illbruck
     3.3. Rozvody vody a kanalizace 1.NP :
 • Kompletní systém rozvodů studené a teplé vody z plastového svařovaného potrubí Hostalen, ukončené nástěnnými koleny a záslepkami
 • Kompletní systém rozvodů kanalizace z plastového potrubí, hrdlové spoje s těsněním
 • 1x příprava rozvodů vody a odpadu pro pračku
 • 1x příprava rozvodů vody a odpadu pro myčku
           3.4. Prvky zásuvkových rozvodů elektroinstalace 1.NP   
 • obytné místnosti 3 x zásuvka
 • koupelna 1x zásuvka u zrcadla; 1x zásuvka pro pračku
 • zádveří 1x zásuvka
 • bytová chodba 1x zásuvka
 • Technická místnost 2x zásuvka
 • Kuchyň 6x zásuvka; vývod pro varnou desku
 • Dodávka zásuvkových obvodů obsahuje kabeláž včetně krabic. Vlastní zásuvky nejsou předmětem dodávky v standardu Atiss plus. Bude řešeno dodatkem podle výběru typu a designu zásuvek.
     3.5. Prvky světelných rozvodů elektroinstalace 1.NP , rozváděč, kabely TV:
 • Obytné místnosti, šatna, spíž 1 x vypínač pro světlo s vývodem uprostřed místnosti, bez svítidla
 • Koupelna 1x vypínač pro světlo u zrcadla bez svítidla; 1x vypínač pro světlo s vývodem uprostřed místnosti koupelny bez svítidla
 • Bytová chodba 3x vypínač schodišťový pro světlo s vývodem uprostřed chodby bez svítidla
 • Kuchyň 1x vypínač pro světlo s vývodem v kuchyňské lince bez svítidla, 1x vypínač pro světlo s vývodem uprostřed kuchyně bez svítidla
 • Zádveří 1 x vypínač pro světlo s vývodem uprostřed zádveří bez svítidla.                
 • V rodinném domu umístěn hlavní bytový rozvaděč s max 12-ti okruhy
 • Každý okruh elektro dimenzován na zatížení max. 2 KW
 • Kabely televizních antén zavedeny z obytných místností do spojné krabice (bez vystrojení) a odtud hlavní kabel televizní antény do střešního prostoru. Součástí není TV anténa, držák TV antény a prostup na střechu nebo na fasádu.
 • Realizace neobsahuje: kabelový domácí telefon, systém elektronického zabezpečení domu, přípojku a rozvody internetu, dat a telefonu, přípravu a rozvody pro HDO (noční proud)
 • Dodávka světelných obvodů obsahuje kabeláž včetně krabic. Vlastní vypínače nejsou předmětem dodávky v standardu Atiss plus. Bude řešeno dodatkem podle výběru typu a designu vypínačů a zásuvek pro rozvod TV
     3.6. Rozvody podlahového vytápění – součást ceny dodávky  :
 • Anhydritový potěr s rozvodem podlahového vytápění na folii pod podlahovým topením v přízemí. Rozvod trubek včetně sekčních rozdělovačů s rotametry vše z nerezové oceli, včetně skříněk pro rozdělovače.
 • Součásti ceny je montáž podlahového trubkového rozvodu včetně zalití rozvodu anhydritem v tl.4 cm a následné natlakování a uvedení do provozu.
 •  
      3.7. Vytápění a ohřev TUV tepelným čerpadlem Danfoss- příplatek:
 • V rámci nadstandardu (příplatku) je dodávka a montáž jednotky tepelného čerpadla voda-voda typu Danfoss DHP-H Opti Pro+ o výkonu 6 kW adekvátním k velikosti objektu. Součásti této jednotky,  je dodávka a montáž všech komponentu strojovny . Součásti je zprovoznění celého systému, zavedení plnoautomatického provozu a vyregulování dle požadavků uživatele. Dále je v rámci nadstandardu navržena dodávka a montáž ohřívače TUV Danfoss v modulu Maxi o objemu 160 l . Ohřívač je ohříván tepelným čerpadlem, nebo zálohově topnou vložkou.
3.8. Komínové těleso pro napojení krbové vložky – příplatek:
Systémový zděný komín pro napojení krbové vložky.
     3.9. Vzduchotechnika, odvětrání kanalizace :
 • Ventilátor bez doběhu v koupelně a WC (pokud v dané místnosti není zajištěno přirozené větrání okenním otvorem) vyveden do římsy rodinného domu ze severní strany. Rozvody z PVC vedeny v mezistřešním prostoru, procházejí mezi vazníky. Odvětrání kanalizace z koupelen provedeno stejným způsobem.

4. Klient (Objednatel) zajišťuje stavební připravenost pro výstavu :
 • zdroj elektrické energie v rozsahu: zásuvka 230V a zásuvka 400V ho rodinného domu
 • zdroj vody s vývodem uzavírací ventil DN 25 ve vzdálenosti max. 10 m od domu
 • zpevněná příjezdová komunikace vhodná pro pohyb nákladních vozidel s hmotností do 40 t a zdvihací techniky
 • pojištění realizovaného domu
 • prostor pro možnost uložení stavebního materiálu o min. výměře 50 m2
 • prostor pro možnost uložení kontejneru pro stavební odpad
 • vytyčení případných podzemních vedení a dočasné odpojení nadzemních vedení po dobu montáže hrubé stavby rodinného domu
 •